Bài số 4104 Phai Dấu Chân Xưa Mưa ướt dấu chiều thu qua ngõ Dặm bước gầy mắt đỏ sầu vương

Bài số 4104
Phai Dấu Chân Xưa
Mưa ướt dấu chiều thu qua ngõ
Dặm bước gầy mắt đỏ sầu vương
Chỉ em với những đoạn trường
Áo vai sờn bạc nẻo đường chênh chao
Xin rót nỗi niềm khao khát đợi
Lũy thành chia âu bởi tơ già
Cợt đùa chi kiếp người ta
Người trong nệm ấm kẻ pha bụi đường
Bao nhiêu nỗi vô thường được mất
Gói tình ai đem cất riêng lòng
Duyên này có cũng bằng không
Dầu cho chín nhớ mười mong cũng thừa.
Nguyetle
16/7/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *