Các bác sỹ cùng rất xỳ tai khi chụp hình tại buổi họp báo nhe

Các bác sỹ cùng rất xỳ tai khi chụp hình tại buổi họp báo nhe . 2 người là chuyên về tim mạch và 1 người chuyên về ung thư. Họ ở 3 bệnh viện lớn khác nhau nhưng đều có điểm chung là áp dụng phương pháp China Study tiếng việt là bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe hoàn hảo vừa ra mắt hôm qua. Love you Thanh you so much for 3 doctors. #chinastudy #bimatdinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *