Căn cô Đớp nhập Đớp lia đớp lịa không cần trô được

Căn cô Đớp nhập…Đớp lia đớp lịa không “cần trô” được…???
Tờ rang ơi là T-rang, cái thân làm tội cái đời!!!
Nốc cho lắm lòng lợn, xong rồi kem, xong rồi lại Starbuck các kiểu, xong rồi lại phải cong m*ng lên tập tạ Bodypump với pushup…Thở không ra hơi xong lại nằm lăn ra mà thở haizzza…???
Nhưng nếu đời mà không dám ăn, không dám hưởng thụ thì thiếu muối nhạt toẹt í ???.
P/S. Nói thế thôi chứ em đau khổ vì dính Căn Cô Đớp lắm rồi huhu???. Có ai chữa được không, chứ hôm trước cũng mới vừa đớp có nửa con vịt với một bát Bingsu Size L chứ mấy???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *