CHÚT KỶ NIỆM VỀ LỄ CÁC THÁNH 1 11 2015 VỚI CA ĐOÀN MÔNICA GX TÂN HƯƠNG GP KON TUM

CHÚT KỶ NIỆM VỀ LỄ CÁC THÁNH 1-11-2015 VỚI CA ĐOÀN MÔNICA, GX. TÂN HƯƠNG, GP. KON TUM
Với Le Linh Tuyet Nguyen Tâm Đặng My Hanh Hạnh Lê Mon Dra Loi Pham Hoàng Phương Anna Thơm Má Tư Thu Hoa Hoài Thu Nguyễn Dung Thị Ngọc Lan Nguyễn Hà Nguyễn Lý Hà Tường Vy Kim Cuc Ngô Thanh Hải Nuoc Nhi Ngô Vy Ai-Pham Huong Tran Huu Thao Le Thanh Ly Lam Đỗ Thanh Hà Đỗ Thị Tuyết Nga Nguyễn Ngân Huỳnh Ngân Huỳnh Phượng Huỳnh Lan Phương Xuân Văn Minh Loan Trong Nguyen Oanh Văn…….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *