CLEANBRAIN WLIKE THAYDOICUOCDOI SỬA SAI CÙNG NHAU Hôm qua vui ghê cả công ty dành thời gian để xem xét lại bản thân mọi người cùng nhau sửa những lỗi sai của nhau sửa những lỗi sai của tổ chức

#CLEANBRAIN
#WLIKE
#THAYDOICUOCDOI
SỬA SAI CÙNG NHAU
Hôm qua vui ghê cả công ty dành thời gian để xem xét lại bản thân, mọi người cùng nhau sửa những lỗi sai của nhau, sửa những lỗi sai của tổ chức.
Cùng nhau sửa sai tổ chức sẽ cùng nhau cộng hưởng tạo nên sức mạnh.Nhìn cách sửa của người khác để học, lỗi chưa rõ thì trao đổi với người hiểu biết hơn mình.
Hãy dành thời gian để tổ chức của bạn tìm ra lỗ hổng và lấp đầy lỗ hổng đó!

2 Trả lời “CLEANBRAIN WLIKE THAYDOICUOCDOI SỬA SAI CÙNG NHAU Hôm qua vui ghê cả công ty dành thời gian để xem xét lại bản thân mọi người cùng nhau sửa những lỗi sai của nhau sửa những lỗi sai của tổ chức”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *