Đàn bà hầu như ai cũng trải qua thời gian này để rồi nhận ra con và công việc mới là điều thực sự cần thiết với mình

Đàn bà hầu như ai cũng trải qua thời gian này để rồi nhận ra con và công việc mới là điều thực sự cần thiết với mình. Mình phải cảm ơn cuộc sống mới đúng. Sau này, mình sẽ dạy con gái sống vì bản thân con trước, khi bản thân con tốt mới nghĩ đến người khác được con gái à.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *