Đêm nay trơ i đô mưa hi nh như trơ i đa đô ng ca m cu ng tôi Đêm nay ta i PT VK đa diê n ra buô i giơ i thiê u thơ đươ c biê t ca kha n pho ng đê u đư ng lên hươ ng ư ng

Đêm nay trời đổ mưa …hình như trời đã đồng cảm cùng tôi …Đêm nay tại PT VK đã diễn ra buổi giới thiệu thơ …được biết cả khán phòng đều đứng lên hưởng ứng ….
Mình rất xúc động khi nghe điều này …Anh cảm ơn em & mọi người …Rất cảm ơn !

2 Trả lời “Đêm nay trơ i đô mưa hi nh như trơ i đa đô ng ca m cu ng tôi Đêm nay ta i PT VK đa diê n ra buô i giơ i thiê u thơ đươ c biê t ca kha n pho ng đê u đư ng lên hươ ng ư ng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *