Đôi khi một que diêm nhỏ có thể đốt cháy một căn nhà

Đôi khi, một que diêm nhỏ có thể đốt cháy một căn nhà. Đôi khi, một mối quan hệ bị cháy rụi chỉ vì một cụm từ trong câu nói. Đôi khi, hai đứa thân thiết không còn nhìn mặt nhau chỉ vì một va chạm nhỏ. Sống như dòng chảy của những cái tôi. Ắt hẳn sẽ sinh ra va chạm. Cái tôi cũng cứng như hòn đá, va vào nhau sẽ bể cả hai. Mềm lại một chút, không có gì là nhục nhã. Lùi một bước, biển rộng trời cao. Đá va vào đá sẽ bể, đá va vào bột dẻo sẽ giữ được cả hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *