Đừng sợ người xấu với mình chỉ sợ mình xấu với người thôi

Đừng sợ người xấu với mình, chỉ sợ mình xấu với người thôi… 🙂
Nếu người khác hiểu lầm mà nói xấu hay nghĩ xấu về bạn. Chỉ cần bạn cứ nghĩ tốt và nói tốt về họ… thì qua thời gian họ sẽ hiểu , sẽ nghĩ tốt và nói tốt về bạn thôi … 🙂
Have a pleasant day to All 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *