Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng WeChoice cô bé và các anh chị vẫn bình tĩnh nghĩ idea các thứ các thứ vẫn bình tĩnh vẽ vẫn bình tĩnh nắn nét các thứ các thứ và giờ phải hết sức bình tĩnh để kịp in nhé Bình tĩnh kịp nhé Bạn Dương anh Vũ anh Nhat featuring từ order của em Bống

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng #WeChoice, cô bé và các anh chị vẫn bình tĩnh nghĩ idea các thứ các thứ, vẫn bình tĩnh vẽ vẫn bình tĩnh nắn nét các thứ các thứ và giờ phải hết sức bình tĩnh để kịp in nhé!! Bình tĩnh kịp nhé!!!
Bạn Dương anh Vũ anh Nhat featuring từ order của em Bống.
#Kenh14 #Tếtđếnđítrồi

2 Trả lời “Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng WeChoice cô bé và các anh chị vẫn bình tĩnh nghĩ idea các thứ các thứ vẫn bình tĩnh vẽ vẫn bình tĩnh nắn nét các thứ các thứ và giờ phải hết sức bình tĩnh để kịp in nhé Bình tĩnh kịp nhé Bạn Dương anh Vũ anh Nhat featuring từ order của em Bống”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *