HÌNH HAI CA ĐOÀN GIA TRƯỞNG LUCA Tân Hương và MICAE Phương Nghĩa CÙNG HÁT MỪNG LỄ THÁNH SỬ LUCA TẠI NHÀ THỜ TÂN HƯƠNG GP KON TUM 20 10 2018

HÌNH HAI CA ĐOÀN GIA TRƯỞNG LUCA (Tân Hương) và MICAE (Phương Nghĩa) CÙNG HÁT MỪNG LỄ THÁNH SỬ LUCA TẠI NHÀ THỜ TÂN HƯƠNG, GP. KON TUM 20-10-2018
Kg Quý Cha Giuse Đỗ Hiệu, G.B. Quang Huyên Hồ; Quý AE Gioakim Hậu Hậu Thúy Ẩn Lê Minh Sơn Kt Hiền Lê Trung Quang Dao Quangmy Pham Oanh Văn Hoàng Lê Cường Melody Bích Nguyễn Nguyễn Loan Trung Tân Hương Phung Nguyen Trung Lien Phan Xuân Văn Xuan Hai Hoang Đỗ Xuân Hiệu Lương Quốc Bảo Lương Thuận Nhu Thuy ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *