Hôm nay là ngày thứ 2 đi tập Cảm giác đau nhứt và chán nản vô cùng

Hôm nay là ngày thứ 2 đi tập. Cảm giác đau nhứt và chán nản vô cùng. Nhưng mỗi lần khó khăn nhất là lúc sắp chạm đến thành công. Tự động viên mình vác balo lên và đi thôi. 7 ngày nữa thôi!Hôm nay là ngày thứ 2 đi tập. Cảm giác đau nhứt và chán nản vô cùng. Nhưng mỗi lần khó khăn nhất là lúc sắp chạm đến thành công. Tự động viên mình vác balo lên và đi thôi. 7 ngày nữa thôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *