Khi chụp tấm ảnh này Quỳnh không bắt mình làm gì cả chỉ là hai người nói chuyện với nhau rồi khi về nhà mình có được lô ảnh đẹp D Mọi thứ đã chuẩn bị xong để chờ Quỳnh về chụp cho bộ ảnh mới Vé đã đặt áo dài mới đã may tóc cũng đã lại dài chỉ có điều mình chưa mập lại được như lúc này

Khi chụp tấm ảnh này, Quỳnh không bắt mình làm gì cả, chỉ là hai người nói chuyện với nhau rồi khi về nhà mình có được lô ảnh đẹp 😀 Mọi thứ đã chuẩn bị xong để chờ Quỳnh về chụp cho bộ ảnh mới. Vé đã đặt, áo dài mới đã may, tóc cũng đã lại dài chỉ có điều mình chưa mập lại được như lúc này. Vậy thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *