KHI LỜI NGƯỜI KHÁC NÓI RA BẠN SUY THEO CÁCH BẠN MUỐN ĐÓ KHÔNG CHƯA PHẢI LÀ ĐIỀU HỌ NGHĨ

KHI LỜI NGƯỜI KHÁC NÓI RA…
BẠN SUY THEO CÁCH BẠN MUỐN.
ĐÓ KHÔNG/CHƯA PHẢI LÀ ĐIỀU HỌ NGHĨ. MÀ ĐÓ PHẦN LỚN PHẢN ÁNH LỜI TỪ BÊN THÂM TÂM BẠN ĐANG NGHĨ.
ĐỪNG BAO BIỆN LÀ: TÔI CÓ NGHĨ THẾ ĐÂU. CÓ THỂ ĐÚNG NHƯNG PHẦN KHÁC KHÔNG ĐÚNG. CHỈ LÀ BẠN KHÔNG HIỂU HẾT CHÍNH BẢN THÂN.
P/s: Đọc thêm 3 tầng nhận thức của Sigmun Freud và những phân chia Thân – Tâm – Ý của một số tôn giáo thì đấy điều này… CÓ LÝ.
Đứng là không nên quá tự tin 100% vào bản thân. Vì có những mảng mờ chưa biết được thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *