Kiều nữ chân ngắn Kiều Linh và đại gia cùng size Kim Mai Sơn đã cùng Ngọc Châu tâm tình nhiều kỷ niệm rất đáng yêu trong những chuyến lưu diễn du lịch nước ngoài đón xem trong chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ trên hệ thống truyền hình VIETV Network UNO Iptv nhé cả nhà

Kiều nữ chân ngắn Kiều Linh và đại gia cùng size Kim Mai Sơn đã cùng Ngọc Châu tâm tình nhiều kỷ niệm rất đáng yêu trong những chuyến lưu diễn, du lịch nước ngoài… đón xem trong chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ trên hệ thống truyền hình VIETV Network & UNO Iptv nhé cả nhà!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *