KINH CẠNH ĐỀN Cạnh Đền tháng 6 chiều mưa Đò lần dây cũng chuyến đưa qua bờ

KINH CẠNH ĐỀN (*)

Cạnh Đền tháng 6, chiều mưa
Đò lần dây – cũng chuyến đưa qua bờ
Kinh đầy ắp, nước lững lơ
Đền xưa Công chúa bây giờ ở đâu ?
Hai trăm năm quá, dãi dầu
Phế hưng nước chảy qua cầu Vĩnh Phong
Đi chuyến cuối, khách mềm lòng
Hỏi :
– Đâu bán rượu ?
– Ngoài sông Trẹm dài.
—-
(*) Theo dã sử : Kinh Cạnh Đền hơn hai trăm năm trước là một con rạch chưa có tên. Gia quyến vua Gia Long trên đường chạy lánh nạn, qua vùng này, có cô Công chúa chẳng may bị lâm bệnh chết, vua cho mai táng rồi dựng tạm một cái đền thờ, dân gian từ đó gọi con rạch này là rạch Cạnh Đền. Sau này rạch được đào vét thẳng thành kinh Cạnh Đền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *