Lại lúc nông nhàn Trí Viên xin giới thiệu với Bà Con một số sản phẩm từ tre

Lại lúc nông nhàn! Trí Viên xin giới thiệu với Bà Con một số sản phẩm từ tre! Mong Bà Con sử dụng Tre và Cây cối hiểu được những tác dụng tuyệt vời của chúng! Từ thuốc thang đến các vật dụng! Nhà nào cũng làm được vậy thì Việt nam mình sẽ xanh hơn! ? (Trí Viên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *