Lại một năm khiến mình nhận định câu nói mọi thứ rồi sẽ tốt thôi trực thuộc hiệp hội những câu nói bố láo nhất mọi thời đại chuẩn bị tốc lên váy chạy mất

Lại một năm khiến mình nhận định câu nói” mọi thứ rồi sẽ tốt thôi” trực thuộc hiệp hội những câu nói bố láo nhất mọi thời đại chuẩn bị tốc lên váy chạy mất. Trước đây luôn căn dặn bản thân phải đạo mạo hơn, bớt ăn tục nói phét đi một chút. Quả nhiên sau một năm nhờ ơn tu tỉnh cẩn thận, mà mức độ bốc phét, chém gió vặt của Cua lên cmn một tầm cao mới. Dù sao vẫn là thành quả đáng ghi nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *