Lu c co n tre không biê t cư nghi ră ng chi mô t chu t thương tô n thôi la ba n thân cu ng se không chi u đư ng nô i

Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay…

Một trả lời cho “Lu c co n tre không biê t cư nghi ră ng chi mô t chu t thương tô n thôi la ba n thân cu ng se không chi u đư ng nô i”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *