Mình đã từng đặt vấn đề với một cô gái yêu mình có thể là chủ quan của mình rằng mình muốn lấy cô ấy làm vk sinh babi cho mình

Mình đã từng đặt vấn đề với một cô gái yêu mình (có thể là chủ quan của mình ?) rằng mình muốn lấy cô ấy làm vk, sinh babi cho mình. Mình đã bị từ chối luôn . Và mình cũng chủ động dừng lại ngay lập tức. Vậy đấy. Cuộc đời này. Có phải cứ muốn là được đâu, cứ tử tế là được đâu. Có thể là cô gái đấy gặp may…hoặc ngược lại. Và từ đấy trở đi mình không đặt vấn đề với ai nữa, cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Nếu bác sĩ bảo cưới thì cưới thôi ?????

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *