Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kiếp người mộng ảo tựa thời gian

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô a di Đà Phật
Nam mô a di Đà Phật
Kiếp người mộng ảo tựa thời gian
Uổng cả vàng tham lẫn bạc ham
Thanh sắc vùi chôn trời đất tánh
Tinh thần đeo đuổi lợi danh tâm
Sông yêu ngụp lặn đầu khôn cất
Nhà lửa nấu nung nghiệp khó an
Chớ để đời mình lầm lỗi mãi
Xấu xa sửa đổi giống Quan Âm
Nam mô a di Đà Phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *