Ngày 22 7 2018 tức là ngày 10 6 âl trân trọng kính mời tất cả các ông bà cô chú và tất cả bạn bè anh chi em gần xa đúng 9h30p về tại nhà bố mẹ Đào NGọc Loan thôn xuân khánh thạch bằng lộc Hà Hà tĩnh cùng chung vui cùng vk Ck e nhé vì điều kiện nên có thể vk Ck em chưa trao tận thiệp cho mọi người và sẽ có nhiều thiếu sót nên mong tất cả ae bạn bè Thong cảm cho vk Ck em nhé Thông báo này thay cho lời mời ạ Cảm ơn mọi người rất rất nhiều

Ngày 22.7.2018 tức là ngày ( 10.6 âl ) trân trọng kính mời tất cả các ông bà, cô chú …và tất cả bạn bè , anh chi em gần xa đúng 9h30p về tại nhà bố mẹ Đào NGọc Loan thôn xuân khánh- thạch bằng – lộc Hà – Hà tĩnh cùng chung vui cùng vk Ck e nhé.. vì điều kiện nên có thể vk Ck em chưa trao tận thiệp cho mọi người và sẽ có nhiều thiếu sót nên mong tất cả ae , bạn bè Thong cảm cho vk Ck em nhé .. Thông báo này thay cho lời mời ạ. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *