Ngoại đã đi 1 chặng đường dài

Ngoại đã đi 1 chặng đường dài. Mình rất muốn biết, bây giờ Ngoại đang ra sao!
Ngoại – Cô con gái nhà tiểu thương Hoa kiều, năm 16 tuổi được gả cho con bà Hương Quản, làm dâu 1 mẹ chồng và 7 anh em nhà chồng; cô gái ấy đã đón nhận cuộc hôn nhân như thế nào?
Ngoại – trải 13 lần sinh nở, trở thành người đàn bà thuần nông, sợ chồng và nhà chồng 1 phép; người vợ, người mẹ ấy đã có lần nào nao núng?
Chồng mất sớm, gia cảnh kiệt quệ; Ngoại – người góa phụ hiền lương đã nghĩ gì ở mỗi bận chênh chao?!
Nước mắt, khổ đau, tủi cực, vui sướng, đủ đầy,… có thứ gì được Ngoại đem theo?!
Đi 1 chặng đường dài, Ngoại bây giờ chắc không còn mệt?!

2 Trả lời “Ngoại đã đi 1 chặng đường dài”

Trả lời Lanh Cao Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *