Sáu điều rút ra từ sự kiện đối thoại trên bán đảo Triều Tiên

Sáu điều rút ra từ sự kiện đối thoại trên bán đảo Triều Tiên:
1. Nói chuyện với nhau dù gì cũng tốt hơn là nhìn nhau qua đầu súng.
2. Chọn đối thoại là lựa chọn thay đổi cách tiếp cận, thay đổi trong nhận thức về đối thủ, của phía bảo thủ hơn.
3. Sự đổi mới trong kinh tế và tư tưởng của Hàn Quốc đã có tác động tới thái độ của Hoa Kỳ và quan điểm của Triều Tiên.
4. Sự linh hoạt của một doanh nhân cho phép ông Trump có lựa chọn linh hoạt và coi trọng hiệu quả.
5. Thay đổi trên bán đảo Triều Tiên sẽ tác động tới chiến lược của các cường quốc xung quanh.
6. Tốc độ phát triển, tốc độ đổi mới, innovation, của Hàn Quốc không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà cả các giá trị chính trị.
Họ có thống nhất không, chưa thể kết luận lúc này. Nhưng các bên đang thay đổi rất nhanh. Đây là bài học tốt cho doanh nghiệp trong một thế giới biến động, lấy tốc độ thay đổi bên trong làm nền tảng sức mạnh cạnh tranh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *