THƠ TRÀO PHÚNG ĐIẾU 25 t2 TÀO LAO LÚC NHÚC QUAN THAM Vốn làm nghề nhôm kính Vũ có tên Vũ nhôm Học hành chỉ lôm côm Nhờ ai hóa Ông Kẹ Tuổi đời còn rất trẻ Đã sớm thành đại gia Vũ nhôm được tụng ca Là doanh nhân thành đạt Trong tay lắm tiền bạc Thao túng cả chính quyền Bao cán bộ đảng viên Bị Vũ nhôm dắt mũi Công sản bán giấm giúi Với giá hời rất hời Đà Nẵng trở thành nơi Vũ nhôm chơi tung hứng Lửa lò chống tham nhũng Bất ngờ được đốt lên Biết sổ đen có tên Vũ nhôm vội bỏ trốn Lưới trời giăng khắp chốn Vũ nhôm bị tóm ngay Lắm kẻ xanh mặt mày Ngày đêm lo sốt vó Domino ngã đổ Kéo theo cả dãy dài Hưu quan à một hai Đương quan ư cả lũ Đứng xếp hàng sau Vũ Lúc nhúc những quan tham Tất cả đều nhúng chàm Tất cả phải trả giá Dân Đà thành hể hả Củi tươi khô đốt lò Cháy bùng ngọn lửa to Đáng đời loài sâu mọt

THƠ TRÀO PHÚNG… ĐIẾU! (25.t2)
TÀO LAO
LÚC NHÚC QUAN THAM…
Vốn làm nghề nhôm kính
Vũ có tên Vũ nhôm
Học hành chỉ lôm côm
Nhờ ai hóa Ông Kẹ?
Tuổi đời còn rất trẻ
Đã sớm thành đại gia
Vũ nhôm được tụng ca
Là doanh nhân thành đạt…
Trong tay lắm tiền bạc
Thao túng cả chính quyền
Bao cán bộ đảng viên
Bị Vũ nhôm dắt mũi…
Công sản bán giấm giúi
Với giá hời, rất hời
Đà Nẵng trở thành nơi
Vũ nhôm chơi tung hứng…
Lửa lò chống tham nhũng
Bất ngờ được đốt lên
Biết “sổ đen” có tên
Vũ nhôm vội bỏ trốn…
Lưới trời giăng khắp chốn
Vũ nhôm bị tóm ngay
Lắm kẻ xanh mặt mày
Ngày đêm lo sốt vó…
Domino ngã đổ
Kéo theo cả dãy dài
Hưu quan à, một, hai…
Đương quan ư, cả lũ…
Đứng xếp hàng sau Vũ…
Lúc nhúc những quan tham
Tất cả đều nhúng chàm
Tất cả phải trả giá…
Dân Đà thành hể hả
Củi tươi khô đốt lò
Cháy bùng ngọn lửa to
Đáng đời loài sâu mọt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *