Tôi hận cs này K phải là bầu trời đừng cho m tự chói chang

Tôi hận cs này ?? K phải là bầu trời đừng cho m tự chói chang ?? rồi sẽ có 1 ngày tôi đánh bại đc mọi thứ. Cố lên tôi ơi mạnh mẽ lên ??⚡⚡ Tôi sẽ chứng minh cho ng tôi ghét tôi làm đc ?? ?? và cho người tôi tin tưởng yêu quý thấy rằng m sẽ làm đc. Nhất định m làm đc.. Quyết tâm ??? ⚡⚡ Sẽ lấy hết năng lượng vượt xa thực tại.. Hãy chờ đấy mọi thứ chưa chấm dứt đâu.. Bây giờ sẽ k như vậy nữa sẽ thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết ???. Cuộc chiến đã bắt đầu ???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *